Boek (ynkl. rûtekaart)   € 12,50
Folksferhalen, anekdoates en in slach troch de buorren yn sechtjin doarpen fan 'e gemeente Frjentsjerteradiel.  

 

     
Rûtekaart   € 2,50
Hawwe jo it boek al, mar de kaart noch net? Bestel dan rûtekaart los.    
     

Harkboek (ynkl. lytse rûtekaart)

  € 15,-
Folksferhalen en anekdoates út it boek ynsprutsen op CD. Leuk foar yn 'e auto of op 'e koptillefoan.    

Klik yn it fjild foar it totaalbedrach yncl. ferstjoerkosten
Stoart dit totaalbedrach op ús rekkennûmer dat jo krije at jo dit 
formulier kompleet ynfolt hawwe. Klik op no op "fierder".

oantal

© 2020 Frysk Spektakel Frjentsjerteradiel