Jūnen yn de doarpenFerslaggenParseberjochtenSkriuwers
Ljouwerter Krante 15-01-2008

Op 15 jannewaris 2008 stie der yn de Ljouwerter Krante in artykel oer de jûn yn Hitsum mei as titel: "Aardstralenkastje bedreigt mummies Wiuwert".

Klik om te fergrutsjen

Klik om te fergrutsjen.

 
© 2020 Frysk Spektakel Frjentsjerteradiel