Wa binne wyŕtfierde projektenOp syk nei ferhalenSkriuwers
Frysk Sjongspektakel Frjentsjerteradiel

Op 8 april 2005 hawwe wy yn de Trije yn Frjentsjer it “Frysk Sjongspektakel Frjentsjerteradiel” hân. De gemeente Frjentsjerteradiel hat jild beskikber steld foar it Frysk belied en dat is de oanlieding west foar it organisearjen fan dizze middei.

LÍs mear...
 
Keninginnedei 2008

Op 30 april 2008 krige it Frysk Sjongspektakel in ferfolch!! It optreden fûn plak op it Bredeplak yn Frjentsjer.
Piter Wilkens en Remon de Jong diene ek wer mei. Sy songen de Ljip en Simmermoarn.

 

Foar harren dy't meiwurke hawwe of nochris sjen wolle hoe alles ferrûn, hjir de foto's en in filmke fan de generale repetysje.

LÍs mear...
 
© 2020 Frysk Spektakel Frjentsjerteradiel